Законодавчі основи

Сьогодні педагоги мають право вибору щодо форм та місця професійного зростання і підвищення своєї кваліфікації. Державну монополію на організацію цієї послуги скасовано Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800.

Наразі педагог може обирати не лише форму удосконалення своєї майстерності (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо), але й установу, організацію, яка наддасть цю послугу. Вона можу бути державної, комунальної або приватної власності

Згідно Постанови суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою.

Громадська організація «СвітОсвіт» відповідає усім вимогам держави щодо надання такої послуги підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та впродовж 3 років допомагає освітянам здійснювати революційні зміни в освіті та розвивати свій професійний потенціал.


Методологічний центр пропонує педагогам такі основні види підвищення кваліфікації:

  • навчання за програмами підвищення кваліфікації;
  • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
  • стажування

Пропонуються такі форми підвищення кваліфікації:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • дуальна;
  • на робочому місці;
  • на виробництві тощо.