Про стажування

Методологічний центр «СвітОсвіт» пропонує індивідуальні програми стажування педагогічних працівників на базі експериментальних освітніх майданчиків:

 


 

Дотримання державних вимог

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується Громадською організацією «СвітОсвіт».

Індивідуальні програми стажування містять інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання, а також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним працівником.

Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації (ГО «СвітОсвіт») укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору.

Кожен учасник стажування підвищує кваліфікацію під керівництвом працівника СвітОсвіт, УАЛ або УДА, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.

Фінансування курсів підвищення кваліфікації

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

З метою проходження курсів підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших коштів, необхідно:

  • затвердити їх у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації,
  • укласти договір між керівником закладу освіти та СвітОсвіт із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації.

 


 

Визнання результатів

За результатами проходження тренінгів, вебінарів, фестивалів тощо педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається СвітОсвіт. Документ відповідає усім державним вимогам.

Результати підвищення кваліфікації у Методологічному центрі «СвітОсвіт» визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

Педагогічний працівник протягом одного місяця після проходження вебінару, тренінгу, семінару тощо подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації (сертифікат).

Перелік виданих сертифікатів під час заходів проведених Методологічним центром «СвітОсвіт» оприлюднюється на  цій сторінці сайту тут

Залишити заявку на проходження стажування можна  тут  або за номером телефону  +380987100701