МІСІЯ

Громадська організація «СвітОсвіт» – це методологічний центр підготовки педагогів до революційних змін в освіті на усіх її рівнях з метою формування нової дієвої генерації українців.

ВІЗІЯ

Методологічний центр – це освітній осередок, що вибудує фундамент для революційних змін в освіті, об’єднує навколо себе та готує інноваційних педагогів, поширює кращі світові освітні практики.

 


ЦІННОСТІ

Цінності – це підґрунтя, на якому базується методологія, стратегія роботи центру. Вони презентують ключові орієнтири співпраці учасників освітньої та методологічної співпраці з метою реалізації місії:

  • повага до кожного
  • свобода вибору
  • індивідуальна стратегія розвитку кожного
  • інноваційність
  • демократичність
  • патріотизм
  • постійний розвиток
  • практична орієнтованість
  • орієнтація на майбутнє

Освітні подорожі і тури

Розвиток освіти в сільських ОТГ

Тренінги, вебінари,фестивалі

Адреса:
Громадська організація «СвітОсвіт»  20300, Україна, Черкаська обл. м. Умань, вул. І. Гонти, 3.