Про курси

Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є однією із цілей діяльності Методологічного центру «СвітОсвіт».

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800, розроблені методологами СвітОсвіт програми затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та містять інформацію про її розробників, найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

Дотримання державних вимог

СвітОсвіт дотримуючись державних вимог забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її оприлюднення на цій сторінці сайту.

Фінансування курсів підвищення кваліфікації

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

З метою проходження курсів підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших коштів, необхідно:

  • затвердити їх у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації,
  • укласти договір між керівником закладу освіти та СвітОсвіт із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації.

 


 

Визнання результатів

За результатами проходження тренінгів, вебінарів, фестивалів тощо педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається СвітОсвіт. Документ відповідає усім державним вимогам.

Результати підвищення кваліфікації у Методологічному центрі «СвітОсвіт» визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними радами відповідних закладів освіти.

Педагогічний працівник протягом одного місяця після проходження вебінару, тренінгу, семінару тощо подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації (сертифікат).

Перелік виданих сертифікатів під час заходів проведених Методологічним центром «СвітОсвіт» оприлюднюється на  цій сторінці сайту тут

Програми курсів

 Програма курсів підвищення кваліфікації "Інноватори профільної середньої освіти: підготовка вчителів курсу "Агросфера"

Програма курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти

Залишити заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації можна  тут

 

Оперативну інформацію про заплановані курси можна дізнатися на Facebook сторінці СвітОсвіт